W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Cennik

XML

Treść

Spółka Remondis Aqua Trzemeszno nie pobiera od odbiorców usług odrębnych opłat cennikowych za usługi:
a) za które jest wynagradzana w ramach cen i stawek opłat ustalonych w taryfach za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
b) świadczone na rzecz odbiorców, którzy są objęci gminnym systemem gospodarki odpadami (obsługiwanych przez Spółkę za wynagrodzeniem płatnym z tego tytułu przez Gminę Trzemeszno).
Cennik może być aktualizowany w zależności od zmian kosztów stanowiących podstawę kalkulacji cen za świadczenie poszczególnych usług. 

Woda i Ścieki
Usługa Cena netto
Woda

Instalowanie, montowanie, uruchamianie urządzeń do zaopatrywania mieszkańców w wodę pitną (mechanizmy, sieci wodociągowe łącznie z licznikami);

-       Cena za godzinę
50,00 zł
Eksploatacja  urządzeń dostarczających wodę pitną (mechanizmy, sieci); 

-       Cena za godzinę
50,00 zł
Montaż zestawu wodomierzowego do poboru wody z hydrantu

naziemnego (w skład usługi wchodzą pozycje):

-       Dwukrotny dojazd pogotowia wodociągowego wraz z montażem/demontażem zestawu;

-       Wynajem zestawu z wodomierzem;

-       Zużycie wody wg. skazań wodomierza 

 

 

 

250,00 zł

1,00 zł/dzień

zgodnie z taryfą

Montaż i demontaż wodomierza – uszkodzenie powstałe z winy odbiorcy:

-       Koszt wodomierza;

-       Cena za zdjęcie lub założenie wodomierza

 

wg. aktualnej ceny

120,00 zł

Wymiana wodomierza/ wodomierza ogrodowego (podlicznika) – na życzenie Odbiorcy

-       Koszt nowego urządzenia + usługa wymiany wraz z zaplombowaniem

 

350,00 zł

Ponowne oplombowanie wodomierza na połączeniu z przyłączem – uszkodzenie powstałe z winy odbiorcy:

Oplombowanie jednego wodomierza

 

 

85,00 zł

Ścieki
Instalowanie, montowanie, uruchamianie urządzeń do usuwania ścieków (sieci, mechanizmy

-       Cena za godzinę

 

50,00 zł

Eksploatacja urządzeń do usuwania ścieków (sieci, mechanizmy);

-       Cena za godzinę

50,00 zł 

Zrzut ścieków na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Trzemesznie

-       Cena za 1 m³

 

10,00 zł

Zrzut nieczystości ciekłych z przydomowych oczyszczalni ścieków na punkt zlewny oczyszczalni ścieków w Trzemesznie

-       Cena za 1 m³

 

 

95,00 zł

Przepycharka:

-       Cena za każdą rozpoczetą mtg

185,00 zł

Gospodarka odpadami i Usługi Komunalne
Usługa kosiarką spalinową; 
-       Cena za godzinę 

75,00 zł

Sprzątanie ulic, placów i chodników;
-        Cena za godzinę

47,00 zł

Transport samochodem dostawczym (do 3,5 t);
-       Cena za kilometr 

6,50 zł

Transport samochodem dostawczym (pow. 3,5 t);
-       Cena za kilometr

9,50 zł

Usługa za dostarczenie i odbiór kontenera do gruzu (3 m³) bez zagospodarowania odpadów;
-       Cena za sztukę
-       Zagospodarowanie odpadu (beton, gruz, materiały ceramiczne) / 1 Mg.

160,00 zł

160,00 zł

Usługa za wywóz kontenera KP-6/7 (6 m³) z zagospodarowaniem odpadów pozostałych po segregacji;
-       Cena za sztukę

840,00 zł

Usługa za wywóz kontenera KP-6/7 (6 m³) z zagospodarowaniem odpadów segregowanych (PET / Papier);
-       Cena za sztukę

380,00 zł

Usługa za wywóz kontenera KP-6/7 (6 m³) z zagospodarowaniem odpadów segregowanych (BIO);
-       Cena za sztukę

349,00 zł

Dzierżawa kontenera KP-6/7 (6 m³);
-       Cena za miesiąc

75,00 zł

Usługa za wywóz pojemnika V-1100 (1,1 m³)  / V-800 (0,8 m3) z zagospodarowaniem odpadów pozostałych po segregacji;

- Cena za sztukę

 

215,00 zł

Usługa za wywóz pojemnika V-1100 (1,1 m³) / V-800 (0.8 m3) z zagospodarowaniem BIO odpadów;
      -   Cena za sztukę

99,00 zł

Usługa za wywóz pojemnika V-1100 (1,1 m³) / V-800 (0,8 m3) z zagospodarowaniem odpadów segregowanych (PET / Papier);
-       Cena za sztukę

 

89,00 zł

Usługa za wywóz pojemnika V-1100 (1,1 m³) / V-800 (0,8 m3) z zagospodarowaniem odpadów segregowanych (Szkło);
-       Cena za sztukę

109,00 zł

Dzierżawa pojemnika V-1100 (1,1 m³) / V-800 (0,8 m3) ;
-       Cena za miesiąc

15,50 zł

Usługa za wywóz pojemnika V-240 (0,24 m³) z zagospodarowaniem odpadów pozostałych po segregacji;
     -     Cena za sztukę

56,00 zł

Usługa za wywóz pojemnika V-240 (0,24 m³) z zagospodarowaniem BIO odpadów;
-       Cena za sztukę

27,00 zł

Usługa za wywóz pojemnika V-240 (0,24 m³) z zagospodarowaniem odpadów segregowanych (PET / Papier);
-       Cena za sztukę

25,50 zł

Usługa za wywóz pojemnika V-240 (0,24 m³) z zagospodarowaniem odpadów segregowanych (Szkło);
-       Cena za sztukę

28,50 zł

Dzierżawa pojemnika V-240 (0,24 m³);
-       Cena za miesiąc

6,00 zł

Usługa za wywóz pojemnika V-110/V-120 (0,11 m³/0,12 m³) / worka (60l. / 120l.) z zagospodarowaniem odpadów pozostałych po segregacji;
-       Cena za sztukę

29,00 zł

Usługa za wywóz pojemnika V-110/V-120 (0,11 m³/0,12 m³)  / worka (60l. / 120l.) z zagospodarowaniem BIO odpadów;
-       Cena za sztukę

13,90 zł

Usługa za wywóz pojemnika V-110/V-120 (0,11 m³/0,12 m³) / worka (60l. / 120 l.) z zagospodarowaniem odpadów segregowanych (PET / Papier);
-       Cena za sztukę

13,20 zł

Usługa za wywóz pojemnika V-110/V-120 (0,11 m³/0,12 m³) / worka (60l. / 120 l.) z zagospodarowaniem odpadów segregowanych (Szkło);
-       Cena za sztukę

15,50 zł

Dzierżawa pojemnika V-110/V-120 (0,11 m³/0,12 m³);
-       Cena za miesiąc

5,00 zł 

Usługa za wywóz pojemnika typu „Dzwon“ (2,5 m3) z zagospodarowaniem odpadów segregowanych (PET / Papier)
-       Cena za sztukę

160,00 zł

Dzierżawa pojemnika typu „Dzwon“ (2,5 m3)
Cena za sztukę

39,00 zł

Usługa za wywóz pojemnika typu „Dzwon“ (1,5 m3) z zagospodarowaniem odpadów segregowanych (PET / Papier)
-        Cena za sztukę

132,00 zł

Usługa za wywóz pojemnika typu „Dzwon“ (1,5 m3) z zagospodarowaniem odpadów segregowanych (Szkło)
-       Cena za sztukę

159,00 zł

 Dzierżawa pojemnika typu „Dzwon“ (1,5 m3)
-       Cena za sztukę

33,00 zł

Usługa za odbiór nieczystości płynnych pojazdem asenizacyjnym:                  
-       Do 3 m³
-       Od 3 m3 do 6 m3

85,00 zł

139,00 zł

Usługa za odbiór nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni ścieków pojazdem asenizacyjnym:               
-           Do 3 m³
-           Od 3 m3 do 6 m3

149,00 zł

235,00 zł

Dostawy
Usługa Opłata administracyjna (%)
Zakup i odsprzedaż materiałów , wyposażenia …
14

 

 

Do w/w cen zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT: w wys. 8% lub 23%

 

Stan na 2.01.2024r.

Załączniki